RATMONRATMON to kompleksowy system do detekcji i lokalizacji awarii w sieciach ciepłowniczych.
Zainstalowane detektory prowadzą stały nadzór nad stanem sieci i w sposób zdalny przesyłają dane pomiarowe do systemu RATMON, gdzie odbywa się szczegółowa wizualizacja danych oraz analiza wyników. W przypadku wystąpienia alarmu, notyfikacja o alarmie wysyłana jest automatycznie do odpowiednich służb nadzorujących sieć.

RATMON w sposób automatyczny dokonuje analizy odnośnie stanu danej pętli pomiarowej, lokalizacji i rodzaju awarii. Dostęp do systemu RATMON odbywa się po przez przeglądarkę internetową, dzięki czemu korzystać z systemu możemy z dowolnego miejsca oraz urządzenia mającego dostęp do internetu.

Jeśli masz dodatkowe pytania dotyczące wyceny i wariantów detektorów:

skontaktuj się z nami za pomocą formularzaZapraszamy do współpracy.

RATMON

Aktywne filtry