Sklep internetowy DASL.PL, działający pod adresem sklep.dasl.pl, prowadzony jest przez: DASL Systems Spółka Cywilna z siedzibą w Krakowie przy ul. Ciepłowniczej 19, 31-574 Kraków, wpisaną do rejestru działalności gospodarczej, w Urzędzie Miasta Kraków,  - NIP 6792762414, nr Regon 356707181
Przyjmowanie i realizacja zamówień

  1. Sklep internetowy DASL.PL, zwany dalej Sklepem, prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet. Informacje na temat swojej oferty Sklep zamieszcza na stronie sklep.dasl.pl
  2. Zamówienia od Klientów, są przyjmowane przez strony sklep.dasl.pl Natychmiast po złożeniu zamówienia Klient dostaje e-mailem wiadomość, że zamówienie dotarło do Sklepu.
  3. Realizacja każdego kolejnego zamówienia płatnego przy odbiorze lub przelewem - rozpoczyna się po tym, jak do Sklepu dotrze od Klienta e-mail z potwierdzeniem złożonego zamówienia, o czym Klient jest informowany na stronie kończącej składanie zamówienia.
  4. Opóźnienia w realizacji zamówień mogą być spowodowane brakiem zamówionego towaru na magazynie, albo brak podania wszystkich niezbędnych informacji, czy potwierdzenia płatności od Klienta.
  5. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców Sklepu. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja lub anulowanie całości zamówienia).
  6. W przypadku, gdy towar jest niedostępny i jest to jedyna pozycja w zamówieniu, Sklep zastrzega sobie możliwość jednostronnego anulowania zamówienia, o czym Klient zostanie poinformowany osobnym e-mailem.
  7. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT. Faktura VAT wystawiana jest w chwili, gdy wszystkie towary wybrane do zamówienia są skompletowane i gotowe do wysyłki i opłacone, o ile Klient nie wybrał metody opłaty za pobraniem.
  8. Klient może wprowadzać zmiany w zamówieniu do momentu wystawienia faktury. Klient może wycofać złożone zamówienie w całości do momentu jego wysłania. Wprowadzanie powyższych zmian możliwe jest poprzez kontakt z Działem Handlowym e-mailem pod adresem handlowy@dasl.pl
  9. Składając zamówienie w Sklepie Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie DASL.PL, oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Klienta oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do zrealizowania zamówienia przez Sklep. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
  10. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. "O ochronie danych osobowych" (Dz.U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
    
 1. Ceny towarów
  1. Wszystkie ceny towarów podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
  2. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.
  3. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie Sklepu, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.
  4. Koszty dostawy są doliczane do ceny towaru. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez Klienta i określony w zamówieniu sposób.
 2. Czas realizacji zamówienia
  1. Czas, który upływa od przyjęcia zamówienia do realizacji do chwili wysłania zamówionych towarów ze Sklepu, przy czym uwzględniane są tu tylko dni robocze. Zamówienie na towary o różnym czasie realizacji wysyłane jest po skompletowaniu całości, tzn. po upływie czasu najdłuższego z podanych.
  2. Termin otrzymania przesyłki = czas realizacji + przewidywany czas dostawy
   1. Sposoby i czas dostawy w Polsce:
    1. Poczta Polska przesyłka priorytetowa, przewidywany czas dostawy 2 dni robocze
    2. Poczta Polska przesyłka ekonomiczna, przewidywany czas dostawy 3-5 dni roboczych
    3. kurier UPS
    4. odbiór osobisty w Krakowie, przewidywany czas dostawy 1 dzień roboczy
  3. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Klienta.
  4. Dostawy elektroniczne realizowane są po wpłynięciu środków na konto Sklepu (poprzez mail, oraz WeTransfer w przypadku dużych plików) 
 3. Formy płatności
  1. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary z dostawą na terytorium Polski:
   1. płatność przy odbiorze: należność pobiera listonosz lub kurier,
   2. e-przelewami: rozliczenia transakcji  e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay.
   3. przelewem bankowym na konto sklepu, przedpłata
   4. wykorzystując bon zakupowy lub promocyjny.

6. DANE OSOBOWE  - RODO: polityka prywatności

Reklamacje

 1. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w Sklepie w przypadku stwierdzenia w dostarczonym towarze: W takim przypadku Klient powinien odesłać towar przesyłką pocztową pod adresem siedziby sklepu:
  DASL SYSTEMS ul. Ciepłownicza 19 31-574 Kraków
  1. wad fabrycznych,
  2. uszkodzeń mechanicznych powstałych w trakcie transportu
  3. niezgodności towaru z towarem zawartym w zamówieniu
  4. Do odsyłanego towaru należy dołączyć fakturę zakupową .
   Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.  
  5. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez Sklep przesyłki z reklamowanym towarem.
   W przypadku uznania reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów towaru), Sklep zwróci Klientowi równowartość ceny towaru lub zaoferuje mu inne, dostępne w Sklepie towary do wyboru.
   Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego, Sklep zwraca natychmiast po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.
 1. Postanowienia końcowe
  1. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a DASL.pl Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowanie i przekazanie klientowi wraz z przesyłką faktury VAT.
  2. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.
  3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego i przepisy Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów .
  4. Załącznikami do regulaminu są pliki instrukcji dla klienta.