Pomiary i analizyWykonujemy pomiary odbiorcze i okresowe w instalacjach przemysłowych, domowych,
budynkach biurowych, budynkach użyteczności publicznej oraz zakładach pracy w zakresie:

- pomiaru rezystancji izolacji obwodów i kabli,
- badania skuteczności ochrony przeciwporażeniowej przez samoczynne wyłączenie zasilania,
- sprawdzenia ciągłości przewodów ochronnych,
- badania elektronarzędzi,
- badanie wyłączników RCD,
- pomiaru rezystancji podłóg i ścian,
- sprawdzenia ciągłości przewodów odprowadzających,
- pomiaru rezystancji uziemień.

Wykonujemy badania elektronarzędzi po kątem bezpieczeństwa ich użytkowania.
Sprawdzamy stan techniczny, prądy upływu oraz wykonujemy testy napięciowe.


Dokonujemy analizy jakości zasilania energią elektryczną.
Pozwala na ustalenie przyczyn oraz częstości niekorzystnych zjawisk związanych z
przesyłaniem energii elektrycznej. Monitoring sieci pozwala na ustalenie
przyczyn awarii i zapobieganie im wszędzie tam, gdzie jakość zasilania ma
kluczowe znaczenie dla procesów produkcyjnych.


Wykonujemy badanie natężenia oświetlenia
- ogólnego,
- stanowisk pracy,
- ewakuacyjnego.


Po wykonaniu badań sporządzamy odpowiedni protokół z pomiarów,
w którym znajduje się analiza i ocena badań.
Dysponujemy kadrą wykwalifikowanych pracowników oraz sprzętem
niezbędnym do wykonania pomiarów. Zlecenia wykonujemy na terenie całego kraju.
W przypadku zainteresowania naszymi usługami prosimy o kontakt.Skontaktuj się z nami za pomocą formularza

Zapraszamy do współpracy.Pomiary i analizy

Aktywne filtry